EBSCO 商管财经全文数据库文献查询及管理

时间:2018-06-08浏览:21设置时间:2018  6  8 (周五)下午 14:30-15:30

地点:创管学院 218 教室

主讲:蒋哲,EBSCO 资深培训师


讲座内容简介:


       本次主题培训将向大家介绍世界权威的学术类商业数据库EBSCO-Business Source Complete数据库的内容,并上机操作演示数据库的具体功能和检索技巧。

   本次培训主要覆盖以下内容:

    1、数据库介绍

    2、基本检索及高级检索技巧

    3、个性化收藏文献:文件夹的利用

    4、轻松读懂英文学术论文:

    5HTML全文在线翻译及英语朗读功能如何个性化订阅电子期刊

        6、非刊类资源的查找及利用
返回原图
/